НачалоHome УслугиServices КлиентиClients КонтактиContacts
НачалоHome УслугиServices КлиентиClients КонтактиContacts

ЗА НАСABOUT US

ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ОПИТ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗОЛАЦИИ MORE THAN 20 YEARS OF EXPERIENCE IN INDUSTRIAL INSULATION

Фирма ЕТ „МЕЗОНЕТ-КРАСИМИР ИЛИЕВ” е създадена през 1997г. и е специализирана в изработването и монтажа на топлоизолация на промишлени инсталации. Повече от 20 години ние осигуряваме на нашите партньори дълготрайни решения, които гарантират надеждна и високо ефективна работа на производствените им инсталации. MEZONET is a company established in 1997 which specializes in the production and installation of thermal insulation of industrial installations. For over 20 years, we have been providing our partners with long-term solutions which guarantee reliable and highly efficient exploitation of their production lines.

При производството се използват различни видове материали за топлоизолация (основно каменна вата от водещи производители), както и различни ламаринени покрития от алуминиева, хром-никелова или поцинкована ламарина. The production involves different types of materials for thermal insulation (mainly stone wool from leading manufacturers), as well as various sheet metal cladding from aluminium, stainless steel or galvanized sheet metal.

Правилно подбраната и качествено изпълнена топлинна изолация върху промишлените съоръжения осигурява безпроблемното протичане на производствения процес. Изолацията намалява драстично топлинните загуби и шума, предотвратява появата на конденз, удължава срока на експлоатация на промишления обект и придава отличен завършен вид на съоръжението. От важно значение е и грижата за работната среда и здравето на участниците в такива производства. Подходящата изолация значително намалява температурата на повърхността и осигурява безопасна работна среда. Изолираните повърхности отговарят на изискванията на Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. The correct selection and quality installation of thermal insulation of industrial facilities ensures the smooth running of the production process. Insulation significantly reduces heat loss and noise, prevents the appearance of condensation, extends the service life of the industrial facility and gives it an excellent finished look. Also important in such production facilities is the care for the working environment and the health of the workers. Suitable insulation significantly reduces surface temperature and ensures safe working environment. Insulated surfaces comply with the requirements of Ordinance No.7 of the Ministry of Health on the minimal requirements for health and safety at the workplace and when using the working equipment.

Инсталирането на разглобяеми изолационни кутии за арматура може да намали загубите на енергия с повече от 10%. The installation of detachable insulation boxes can reduce total energy losses by more than 10%.

Нашата цел е да предлагаме услуги и продукти, които осигуряват най-добрите технически решения и са изпълнени с безкомпромисно качество. Our goal is to offer services and products which ensure the best technical solutions and which are of uncompromising quality.

Предлагаме професионално подбрани изолационни материали и изпълнение, което отговаря на най-високите стандарти и критерии в промишлената изолация. We offer professionally selected insulation materials and installation work which meet the highest standards and criteria in industrial insulation.

НачалоHome УслугиServices КонтактиContacts

Site powered by Mr. You Development.Managed by Kristiyan Valchecv